AKTIVA SUBSTANSER
 
Fytokemi är i strikt mening studierna av fytokemikalierna. Dessa kemikalier kommer från växtriket. I en ännu striktare mening används termen ofta för att beskriva det stora antalet sekundära metaboliter som kan påträffas i växtriket.
I något vidare mening inryms i begreppet fytomedicin eller fytoterapi - fytokemikalier och andra naturliga kemikalier, som  ej nödvändigtvis påträffas i växter, med betydelse för människans hälsa; t.ex nutrienter (näringsämnen) och  vitalämnen (vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror) och terapeutiskt verksamma beståndsdelar.
Aktiva substanser i medicinalväxter

Om denna sida | Cookie policy | Användarvillkor