KONTRAINDIKATIONER OCH INTERAKTIONER, BIEFFEKTER, VARNINGAR
 

ALLMÄNT: En riktig användningen av Matera medica förutsätter att terapeut har adekvata kunskaper enligt WHOs riktlinjer för naturopater, eller motsvarande utbildning.

Naturliga läkemedel har i likhet med konventionella läkemedel både kontraindikationer, bieffekter, interaktioner, och toxicitetsrisker. En allvarlig risk är att en patient inte blir behandlad i rätt tid varpå tillstånd försämras, och att adekvat behandling uteblir.

1. Interaktioner mellan naturliga läkemedel och andra naturliga eller syntetiska medel, inklusive livsmedel

2. Allvarligare bieffekter och Kontraindikationer. För nefrotoxiska effekter hänvisas till Sjukdomsdelen och Njurskyddande medel

3. Växter eller tillskott som nationella eller internationella medicinska organisationer (FDA, ESFA, WHO etc) varnar för, eller begränsar användningen av

4. Kontaminering av droger med tungmetaller; en studie Uppskattat maximal dagligt intag kalkylerat för bly (Pb) och kadmium (Cd) genom konsumtion av fytoterapeutiska infusioner var mycket under gränsvärdena (satta av WHO). Ababneh FA. The Hazard Content of Cadmium, Lead, and Other Trace Elements in Some Medicinal Herbs and Their Water Infusions. Int J Anal Chem. 2017;2017:6971916.


Om denna sida | Cookie policy | Användarvillkor