Om sidan

Denna sida är avsedd för personer som arbetar med medicin eller sjukvård. Det förutsätts alltså att praktisk användning av informationen på sidan är utnyttjad av personer med grundläggande medicinska kunskaper, och att de används på ett sätt som överenstämmer med ens kvalifikationer, utbildning och ett adekvat ställningstagande beroende av situation och omständigheter.

Sidan är alltså inte avsedd som en egenvårdssida för lekmän.

Matera medica

Bakåt