Allmäna referenser och länkar

Referenser har upptagit under varje Monografi, så kallade monografispecifika (drogspecifika) referenser.
Under kapitlet Olika sjukdomstillstånd har upptagits referenser som relateras till de sjukdomar, tillstånd eller annat som här redovisas.
Till kapitlet Aktiva substanser i växter har upptagits referenser till de vanligaste substansgrupperna.

1 Atwood KC 4th. Naturopathy: a critical appraisal. MedGenMed. 2003 Dec 30;5(4):39.
2 Barker J. Phytotherapy in context: Chapter 1. Elsevier Ltd 2011.
3Bol'shakova IV, Lozovskaia EL, Sapezhinskii II. [Antioxidant properties of plant extracts]. Biofizika. 1998 Mar-Apr;43(2):186-8.
4Boyle W. Saine A. Lectures in Naturopathic Hydrotherapy. Buckeye Naturopathic Press East Palestine, Oh. 1988.
5British Herbal Pharmacopoeia 1983. BHMA British Herbal Medical Ass. 1986.
6 Dr Dukes Phytochemical and Ethnobotanical Database (Växter och deras aktiva ämnen; flera sökvägar). http://www.ars-grin.gov/duke/
7ESCOP monographs: Argyle House, Gandy St., Exeter EX4 3LS, U.K.
8 European Medicine Agency (EMEA) - medicinalväxter: http://www.ema.europa.eu/
9Fazal H, Ahmad N, Haider Abbasi B. Identification, characterization, and palynology of high-valued medicinal plants. ScientificWorldJournal. 2013 Jun 10;2013:283484.
10Fytoterapi. Sandberg & Bohlin Hälsokostrådets förlag 1993.
11 Healthy.net - medicinalväxter: http://www.healthy.net/scr/MMList.aspx?MTId=1
12Herb-drug interactions: an overview of the clinical evidence. Izzo AA. Fundam Clin Pharmacol. 2005 Feb;19(1):1-16.
13Jagtenberg T, Evans S, Grant A, Howden I, Lewis M, Singer J. Evidence-based medicine and naturopathy. J Altern Complement Med. 2006;12(3):323-8.
14Kemper KJ, Shannon S. Complementary and alternative medicine therapies to promote healthy moods. Pediatr Clin North Am. 2007 Dec;54(6):901-26;  Review.
15Kennedy DO, Wightman EL. Herbal extracts and phytochemicals: plant secondary metabolites and the enhancement of human brain function. Adv Nutr. 2011 Jan;2(1):32-50.
16Liu AL, Wang HD, Lee SM, Wang YT, Du GH. Structure-activity relationship of flavonoids as influenza virus neuraminidase inhibitors and their in vitro anti-viral activities. Bioorg Med Chem. 2008 Aug 1;16(15):7141-7.
17 Läkemedelsboken 2014 - online: http://www.lakemedelsboken.se/
18 MedFacts - medicinalväxter, vitaminer och mineraler: http://www.drugs.com/npp/
19 NIH (Faktablad om tillskott) - Dietary Supplement Fact Sheets7. Quality control methods for herbal materials. 1. Plants, Medicinal. 2. Medicine, Herbal. 3. Medicine, Traditional. 4. Quality control. 5. Manuals. I. World Health Organization 1998.
20 Rxlist - medicinalväxter och tillskott, användning och bieffekter: http://www.rxlist.com/
21Spinella M. The importance of pharmacological synergy in psychoactive herbal medicines. Altern Med Rev. 2002 Apr;7(2):130-7.
22 WebMD  medicinalväxter och tillskott, användning och eventuella sidoeffekter: http://www.webmd.com/vitamins-supplements/default.aspx
23Våra giftiga växter - Är de farliga? Rodhe K LTs Förlag Sthlm 1981.

Bakåt